.Relacja z V Forum of Biomass and Waste.

Relacja z V Forum of Biomass and Waste

Spalarnie odpadów mają już pierwsze eksploatacyjne doświadczenia, a spalanie biomasy wkrótce wróci do łask.

więcej...

Aktualności - SpalanieBiomasy.plMusimy zmienić system wsparcia dla odnawialnych źródeł energii - powiedział w sobotę w Grodnie (Zachodniopomorskie) minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Wczoraj sejmowa Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa w ekspresowym tempie przegłosowała poprawki do nowelizacji ustawy o OZE, które w ubiegłym tygodniu wniósł Senat. W efekcie Komisja zarekomendowała przyjęcie tych poprawek na plenarnym posiedzeniu Sejmu.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Ministerstwo Rozwoju przedstawiło listę projektów inwestycyjnych przewidzianych przez rząd do wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, które będą realizowane w ramach tzw. Planu Junckera. Na liście znajdziemy projekty związane pośrednio lub bezpośrednio z odnawialnymi źródłami energii.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

W naszym regionie rekordy produkcji energii wiatrowej padają z reguły w okresach zimowych, gdy notowane są najlepsze warunki wietrzności. Estończycy swój rekord generacji z wiatru zanotowali tymczasem w czerwcu.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Podczas wczorajszej plenarnej debaty Senatu nad przyjętą przez Sejm nowelizacją ustawy o OZE na jej temat padło wiele krytycznych słów. I to nie tylko ze strony senatorów opozycji. W wieczornym głosowaniu przeszło kilkanaście poprawek. To oznacza, że nowelizacja wróci do Sejmu, gdzie o losie senackich poprawek zdecydują posłowie.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Zgodnie ze zobowiązaniami wobec UE Polska powinna do 2020 roku osiągnąć 15 proc. udziału odnawialnych źródeł w miksie energetycznym. – To wymaga inwestycji rzędu 66 mld euro – podkreśla Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej. Stworzyłoby to ogromny rynek dla rozwijających się firm instalacyjnych, dystrybucyjnych, a przede wszystkim dla producentów urządzeń. Krajowy rynek energii odnawialnej ma jednak poważne problemy.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dzisiaj przedstawił założenia nowej oferty programowej, stanowiącej – jak zapewnia Fundusz – „wielki program racjonalnego i efektywnego inwestowania w polskie projekty proekologiczne".

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2016 r. rozpatrzyła projekt ustawy o efektywności energetycznej i nie wniosła żadnych poprawek.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Podczas procedowania w Sejmie projektu nowelizacji ustawy o OZE usłyszeliśmy sprzeczne opinie Ministerstwa Energii wykluczającego konieczność notyfikowania projektu nowelizacji ustawy o OZE, a także sejmowego biura legislacyjnego, które wskazywało, że notyfikacja nowelizacji może być konieczna ze względu na zmianę przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, w przyszłym tygodniu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma przedstawić nową listę programów priorytetowych. Na zorganizowanej w tym celu konferencji przedstawiciele Funduszu mają przy okazji wyliczyć straty, które ich zdaniem są efektem działalności poprzedniego zarządu NFOŚiGW.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

– Posiedzenia sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa poświęcone rozpatrzeniu projektu nowelizacji ustawy o OZE budzić mogą wręcz zażenowanie. (...) Trudno nawet mieć pretensję do posłów, bo jak ją prowadzić, jeżeli do końca nie wiadomo nawet o co autorom przedłożenia chodzi lub gdy nie potrafią tego posłom wyjaśnić. W projekcie regulacji, która ma charakter gospodarczy, nie wiadomo nawet kto, ile i z jakiego tytułu otrzymuje (i czy faktycznie otrzymuje) korzyść ekonomiczną, co podlega opodatkowaniu i kto za co płaci. Jak zatem można taki projekt procedować i nad nim głosować? – pyta na swoim blogi Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO).

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Program stażowy „ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI" to inicjatywa Ministerstwa Energii adresowana do najbardziej utalentowanych studentów i absolwentów kierunków studiów istotnych z punktu widzenia rozwoju obszaru energii w Polsce.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

„Rzeczpospolita" porusza temat załamania się rynku zielonych certyfikatów. Ich ceny na Towarowej Giełdzie Energii spadły już poniżej 70 zł/MWh, co oznacza coraz większe kłopoty producentów energii odnawialnej.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Według statystyk Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) na koniec 2014 r. w polskim sektorze odnawialnych źródeł energii pracowało niemal 38 tys. osób. W tym samym czasie w branży OZE w Unii Europejskiej zatrudnionych było 1,1 mln pracowników.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

W odpowiedzi na komunikat Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) dotyczący raportu pt. Derogacje od transformacji. Bezpłatne uprawnienia EU ETS dla elektroenergetyki w Polsce przedstawiamy odpowiedź na podniesione w nim wątpliwości – pisze fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Zdaniem Jerzego Pietrewicza, b. wiceministra gospodarki i jednego z autorów poprzedniej wersji systemu aukcji, który jest teraz zastępowany przez regulacje wpisane do przyjętej 10 czerwca br. nowelizacji ustawy o OZE, nowy system wsparcia producentów energii odnawialnej „petryfikuje obecną strukturę wytwarzania energii elektrycznej w Polsce i ogranicza szanse rozwoju nowych technologii".

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Jak czytamy w BiznesAlert.pl, Michael Ruhle - kierownik Sekcji Bezpieczeństwa Energetycznego w NATO Emerging Security Challenges Division - powiedział agencji Anadolu, że projekty Gazociągów Transanatolijskiego (TANAP) oraz Transadriatyckiego (TAP) mają szczególne znaczenie dla zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Starego Kontynentu.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

– Choć kwestie podatków dla prosumenta nie są ostatecznie rozstrzygnięte (poselski projekt nowelizacji opracowany w Ministerstwie Energii nie ma ani oceny skutków regulacji ani opinii Ministerstwa Finansów), to ustawodawca w sposób jednoznaczny zwalnia tylko sprzedawcę (zakład energetyczny) z podatku CIT od pozyskania nadwyżki, którą ten może dowolnie dysponować i która zresztą będzie miała dla niego dużą wartość w letnich południowych szczytach zapotrzebowania na energię – pisze o nowych rozwiązaniach dla prosumentów Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Niemiecka Energiewende jest u progu ważnej reformy. Przyjęty przez rząd projekt ustawy wprowadza szereg zmian w systemie wsparcia OZE, które będą miały konsekwencje o zasięgu europejskim, również dla Polski. Cele niemieckiej transformacji energetycznej się nie zmieniają – w 2025 r. 45 proc. energii elektrycznej powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych, a w 2050roku 80 proc. – przede wszystkim ze słońca i wiatru. Jednak funkcjonujący od ponad 20 lat system wsparcia dla OZE ma być bardziej rynkowy – komentuje Forum Analiz Energetycznych.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dotacje na inwestycje w energię odnawialną w podlaskich gminach. Beneficjenci podzielą między siebie 12,7 mln zł, przy czym wszystkie nagrodzone projekty są związane z fotowoltaiką. Jednocześnie anulowano uruchomiony ostatnio nabór w konkursie, w ramach którego również można było otrzymać dofinansowanie na odnawialne źródła energii.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Sejm przyjął w piątek nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Greenpeace ocenia, że wprowadzane właśnie zmiany w ustawie o OZE mogą „pogłębić patologie narosłe w sektorze energetyki odnawialnej i zahamować jej rozwój w Polsce" i wytyka autorom nowelizacji ustawy o OZE zwiększenie wsparcia dla współspalania oraz wpisanie do niej i jednocześnie zwiększenie tzw. opłaty przejściowej.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Blisko 200 mld zł w kolejnej dekadzie potrzebuje polska energetyka na konieczną modernizację: poprawę efektywności i innowacyjności, unowocześnienie bazy wytwórczej i obniżanie emisji. Skąd pieniądze? Według ekspertów WiseEuropa i Forum Analiz Energetycznych to właśnie powszechnie w Polsce krytykowany system ETS może wesprzeć niskoemisyjną modernizację gospodarki. Nawet 100 mld zł na niskoemisyjne inwestycje, ochrona energochłonnego przemysłu, wsparcie samochodów elektrycznych i 100 tys. miejsc pracy na Śląsku. – ETS może być narzędziem modernizacji gospodarki. Warto w tej sprawie poszukać kompromisu – wskazują eksperci WiseEuropa i FAE.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Podczas wczorajszego posiedzenia sejmowej komisji procedującej nowelizację ustawy o OZE Urząd Regulacji Energetyki wskazał na możliwe nadużycia w systemie wsparcia dla producentów zielonej energii w związku z możliwością wykorzystania w elektrowniach spalających biomasę tzw. biomasy zanieczyszczonej, w przypadku której w sposób celowy podniesiono wartość opałową.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Sejmowa komisja energii i skarbu państwa przyjęła wczoraj projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Dziś w Sejmie odbędzie się drugie czytanie projektu.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Do 10 czerwca przedłużono nabór wniosków o dotacje na kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, kotły CO opalane biomasą i gruntowe pompy ciepła. Zaplanowano też dodatkowe spotkania informacyjne.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Obecny projekt nowelizacji ustawy o OZE, którego procedowanie trwa w Sejmie, nie obejmuje przedsiębiorców proponowanym przez rząd systemem rozliczeń dla prosumentów. Ministerstwo Energii zapowiada jednak, że przygotuje nowe rozwiązania w tym zakresie, z których skorzystają także małe i średnie firmy eksploatujące mikroinstalacje.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

W ubiegłym miesiącu na Towarowej Giełdzie Energii odnotowano wzrosty na rynkach spot energii elektrycznej i gazu ziemnego. Dramatycznie wygląda sytuacja na rynku zielonych certyfikatów.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przedstawiciele Ministerstwa Energii odwiedzili Szwecję, aby przyjrzeć się tam lokalnym rozwiązaniom z zakresu OZE, pod kątem tworzenia w Polsce spółdzielni i klastrów energetycznych.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…
Projekty powstają przy współpracy z

Copyright © CBE Polska 2011-2015

Valid XHTML 1.0!