.Relacja z V Forum of Biomass and Waste.

Relacja z V Forum of Biomass and Waste

Spalarnie odpadów mają już pierwsze eksploatacyjne doświadczenia, a spalanie biomasy wkrótce wróci do łask.

więcej...

Aktualności - SpalanieBiomasy.plPrezes Instytutu Energetyki Odnawialnej Grzegorz Wiśniewski zwraca uwagę, że wprowadzenie do projektu nowelizacji ustawy o OZE tzw. opłaty przejściowej, związanej de facto z kosztami niewynikającymi ze wspierania zielonej energii, jest „nieuprawonione" i „kieruje uwagę i debatę publiczną na kwestie kosztów rzekomo „zawinionych" przez OZE".

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Podczas piątkowej debaty w Sejmie głos w kwestii energetyki wiatrowej zabrał też minister energii Krzysztof Tchórzewski, po raz kolejny wytykając sektorowi odnawialnych źródeł energii wysokie koszty.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Jak poinformował pb.pl, 15 maja po raz pierwszy w historii cała energia zużywana w Niemczech pochodziła z OZE.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Ruszyły unijne dotacje dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Poziom dofinansowania w niektórych regionach sięgnie nawet 85 proc. kwoty inwestycji.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Dania rezygnuje z dopłat wspierających od 1998 r. rozwój produkcji energii z OZE. Decyzja ta została ogłoszona przez ministra podatków Karstena Lauritzena i ministra klimatu Larsa Christiana Lilleholta.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

W przypadku przyjęcia nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii w obecnym kształcie, prawo do otrzymywania zielonych certyfikatów mogą stracić operatorzy większych instalacji OZE. Do takiego wniosku dochodzą prawnicy z kancelarii Wardyński i Wspólnicy analizując opublikowany na stronach sejmowych projekt nowelizacji ustawy o OZE.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Energetyka rozproszona i klastry energii były tematem spotkania wiceministrów energii Michała Kurtyki i Andrzeja Piotrowskiego z sekretarz stanu w szwedzkim ministerstwie energii i środowiska Yvonne Ruwaida, które odbyło się wczoraj w resorcie energii.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Wbrew zamieszaniu wokół regulacji dla sektora energetyki odnawialnej, które pojawiło się po niespodziewanym odroczeniu wejścia w życie systemu wsparcia dla OZE, inwestorzy podłączyli do sieci w I kwartale 2016 r. instalację o łącznej mocy zbliżonej do całkowitego potencjału OZE podłączonego do sieci w ubiegłym roku. Tak przynajmniej wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki. Informacje podane przez URE budzą jednak wątpliwości.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Zgodnie z rządowym projektem nowelizacji Ustawy OZE planowanym środkiem wsparcia odnawialnych źródeł ma pozostać system aukcyjny – neutralny technologicznie – jednak z podziałem m.in. na jeden szczególny koszyk technologiczny dla którego mają być organizowane odrębne aukcje.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Mieszkańcy lubelskiej dzielnicy Dziesiąta protestują przeciwko planom budowy bloku opalanego biomasą, który ma powstać w pobliskiej elektrociepłowni. Spotkanie z inwestorem odbyło się tuż przed długim weekendem.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, na stronach Sejmu pojawił się zapowiadany przez rząd projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Wpisano do niego zapowiadane wcześniej przez Ministerstwo Energii zmiany w zasadach rozliczeń producentów energii - w tym system tzw. opustów dla prosumentów, a także sygnalizowane wcześniej zmiany w systemie aukcyjnym.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

W ubiegłym tygodniu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska podpisał z czternastoma Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i województwem lubelskim umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn.: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE".

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Według nowych pomysłów Ministerstwa Energii w najnowszym projekcie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii nie będzie zapisu o cenach gwarantowanych dla prosumentów, a do łask wróci współspalanie biomasy w konwencjonalnych elektrowniach. Na początku miesiąca ogłoszone mają być kompletne założenia nowego projektu, jednakże już teraz wiadomo o nim całkiem sporo. Przewiduje się, że nowelizacja uchwalona zostanie do końca lipca bieżącego roku - do tego momentu poprzednia nowelizacja ustawy o OZE zawieszała wejście w życie pewnych zapisów poprzedniej ustawy, m.in. tych o systemie aukcyjnym.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Konfederacja Lewiatan oceniając projekt nowelizacji ustawy o OZE wskazuje, że „pozbawienie wytwórców OZE prawa do sprzedaży energii po tzw. cenie Urzędu Regulacji Energetyki bardzo mocno uderzy w wiele firm i tak już poważnie dotkniętych długotrwałą bessą na rynku zielonych certyfikatów".

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii jest antyobywatelski i niezgodny z porozumieniem klimatycznym ONZ - przekonuje ekspert WWF Polska Tobiasz Adamczewski. W jego ocenie, Ministerstwo Energetyki tworzy prawo dla dużych państwowych koncernów energetycznych.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Norwegia i Unia Europejska podpisały umowę dotyczącą uruchomienia nowych programów dofinansowania, których jednym z beneficjentów jest też Polska. Tzw. fundusze norweskie można przeznaczyć m.in. na inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Na szczegółowe warunki oraz terminy poszczególnych konkursów musimy jeszcze poczekać, jednak już teraz wiadomo, że środków w ramach funduszy norweskich będzie znacznie więcej niż poprzednio.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Jak wynika z opublikowanego dzisiaj kwartalnego raportu finansowego, Grupa Kapitałowa Enea w I kwartale br. znacząco poprawiła swoje przychody i zyski. Mimo istotnego wzrostu wytwarzania ogółem, zanotowano znaczący spadek generacji energii ze źródeł odnawialnych – głównie na skutek zaprzestania produkcji w technologii zaliczanego do OZE współspalania.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Tauron opublikował wyniki finansowe za I kwartał br. Odnotował w nim przychody na poziomie 4,6 mld zł przy zysku netto wynoszącym 324 mln zł. Spółka zanotowała też nieznaczny spadek produkcji energii, co tłumaczy m.in. rezygnacją z wytwarzania w technologii współspalania.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Europejski Trybunał Sprawiedliwości potwierdził, że niemiecka ustawa o odnawialnych źródłach energii (EEG), w wersji przyjętej w 2012 r., zawiera elementy pomocy publicznej. Wcześniej występowanie pomocy publicznej w ustawie EEG stwierdziła Komisja Europejska.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

W miniony piątek na stronach sejmowych pojawił się zapowiadany przez Ministerstwo Energii projekt nowelizacji ustawy o OZE. Jego analizę opublikowały już ClientEarth i WWF Polska.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Gospodarka odpadowa w obiegu zamkniętym to szansa, by polska wieś mogła być samowystarczalna energetycznie - ocenił minister środowiska Jan Szyszko. Ten rodzaj gospodarki powinien być stymulatorem rozwoju, przyczyniać się do tworzenia miejsc pracy na wsi.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Projekt zakłada wprowadzenie niekorzystnych dla obywateli zmian w systemie wsparcia wytwarzania energii z OZE. Zgodnie z nowelizacją właściciele najmniejszych przydomowych elektrowni mają zostać pozbawieni taryf gwarantowanych. W uzasadnieniu do projektu pojawiła się niezgodna z prawdą informacja, że organizacje ekologiczne popierają projekt – komentuje na temat nowego projektu nowelizacji ustawy o OZE ruch "Więcej niż energia".

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Komisja Europejska zatwierdziła nowy system wsparcia dla producentów zielonej energii we Włoszech bazujący na aukcjach. Co ciekawe, włoski system wsparcia dla OZE wyklucza generację z fotowoltaiki, a Komisja Europejska takie założenie zaakceptowała.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Blisko 650 mln euro przeznaczono w tym roku na unijne wsparcie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego. Taka pomoc trafi m.in. na poprawę efektywności energetycznej, projekty innowacyjne i środowiskowe.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zakończył przyjmowanie wniosków w pierwszym tegorocznym naborze w konkursie o unijne dofinansowanie na odnawialne źródła energii z Regionalnego Programu Operacyjnego. Inwestorzy z woj. warmińsko-mazurskiego mogą jednak liczyć już wkrótce na uruchomienie kolejnego naboru.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

W ubiegłym roku emisja CO2 w Unii Europejskiej zwiększyła się w stosunku do danych za 2014 r. Bardziej od średniej dla UE wzrosła emisja CO2 w Polsce. CO2 odpowiada aż za około 80 proc. emisji wszystkich gazów cieplarnianych w Europie.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Fortum, właściciel miejskiej sieci ciepłowniczej we Wrocławiu, ma pomysł na stworzenie w mieście nowoczesnego, zamkniętego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Specjalnie dedykowana instalacja zakłada w pełni zautomatyzowany recykling odpadów komunalnych oraz efektywne wykorzystanie ich frakcji energetycznej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…
Projekty powstają przy współpracy z

Copyright © CBE Polska 2011-2015

Valid XHTML 1.0!