.Relacja z V Forum of Biomass and Waste.

Relacja z V Forum of Biomass and Waste

Spalarnie odpadów mają już pierwsze eksploatacyjne doświadczenia, a spalanie biomasy wkrótce wróci do łask.

więcej...

Aktualności - SpalanieBiomasy.plEuropejskie kraje dążąc do wywiązania się z obowiązków produkcji zielonej energii doprowadzają do wycinania lasów w USA. Tak wynika z raportu przygotowanego na zlecenie Komisji Europejskiej, na który powołuje się serwis wyborcza.biz.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Kotły oławskiej firmy MetalERG na rynek chiński wytwarzane są… w Chinach. To chyba jedyne przedsiębiorstwo w powiecie, a na pewno jedno z nielicznych w kraju, które eksportuje na tamtejszy rynek nie tylko produkty, ale także naszą rodzimą myśl techniczną.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

"Financial Times" podaje, że generacja ze źródeł odnawialnych w 20 największych gospodarkach świata wzrosła w sumie o ponad 70 proc. w ciągu ostatnich 5 lat. Prestiżowy brytyjski dziennik informuje, że udział OZE w miksach energii elektrycznej krajów z grupy G20 wzrósł przeciętnie z 4,6 proc. w roku 2010 do 8 proc. w roku 2015.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

W ubiegłym miesiącu weszła w życie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która gruntownie zmieniła zasady rozliczeń, którym od 1 lipca br. podlegają producenci zielonej energii. Tymczasem Ministerstwo Energii, które stało za tą nowelizacją, już zapowiada przygotowanie kolejnej.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Uwagi Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej do projektów rozporządzeń: w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016r.; w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r.; w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Najważniejszy element wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce jest już wyceniany na około 50 zł/MWh – najtaniej w historii i już blisko najniższej wartości, jaką teoretycznie może osiągnąć.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Polska strategia rozwoju firmy Ikea Retail na polskim rynku zakłada ponad pięciokrotny wzrost obrotów do 2035 roku, z obecnych około 3 mld zł do 16 mld. Nowa prezes firmy zapewnia, że plany ekspansji są aktualne. Prezes podkreśla też wagę zrównoważonego rozwoju i wspomina o produkcji energii z wiatru i biomasy przez firmę Ikea.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Zaniechanie wprowadzenia rynku mocy to koszt ponad 10 mld zł rocznie. Z perspektywy konsumentów wywołać może poważne skutki w postaci drastycznego spadku dobrobytu społecznego. Najtańszym sposobem poprawy bezpieczeństwa energetycznego państwa będzie wprowadzenie rynku mocy - napisali eksperci Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) w opublikowanym raporcie.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

W ramach realizowanego przez krakowski magistrat programu wymiany pieców węglowych na terenie Krakowa w tym roku złożono już 2,5 tys. wniosków, podczas gdy w całym ubiegłym roku – 2,4 tys.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Ministerstwo Energii podkreśla szczególne wsparcie dla biogazowni rolniczych w nowym systemie wsparcia dla OZE, który obowiązuje od 1 lipca br. „Rzeczpospolita" przygotowane przez rząd preferencyjne regulacje dla biogazowni nazywa jednak "pozornym" wsparciem.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Z opublikowanych w poniedziałek przez Urząd Regulacji Energetyki danych wynika, że w pierwszym półroczu moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii w Polsce wzrosła o około 1,27 GW.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Z projektu rozporządzania związanego z nowelizacją ustawy o OZE, którego projekt wczoraj przedstawiło Ministerstwo Energii, wynika że obowiązek zakupu zielonych certyfikatów na 2017 r. ma zostać obniżony. Przyjęcie w rozporządzeniu niższego poziomu tzw. obowiązku OZE na 2017 r. – w stosunku do poziomu określonego na przyszły rok w ustawie o OZE – nie pomoże w obniżeniu rynkowej nadpodaży zielonych certyfikatów, a więc nie wpłynie na wzrost ich cen, które sięgają obecnie rekordowo niskich poziomów.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Na produkcję energii elektrycznej i cieplnej z tzw. odnawialnych źródeł energii wsparcie można pozyskać ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego. Łącznie w formie dotacji i pożyczek do rozdysponowania jest około 180 mln zł. Jakie inwestycje mogą z tej puli pozyskać finansowanie?

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Wsparcie elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) spadło w czwartek do najniższego poziomu w historii. Ceny tzw. zielonych certyfikatów dobiła informacja rządu, że planuje od przyszłego roku ograniczyć obowiązek ich zakupu. W najgorszej sytuacji są najmniejsi inwestorzy. Mniej zapłacą jednak odbiorcy.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Wczoraj giełda EEX opublikowała zaktualizowany harmonogram aukcji uprawnień do emisji dwutlenku węgla (EUA) na ten rok. Nie ma w nim aukcji, które giełda miała przeprowadzić w imieniu Polski.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Nie będzie powtórki z ubiegłego roku, kiedy wprowadzono ograniczenia w poborze prądu dla firm - uspokaja Ministerstwo Energii. Co więcej ryzyko blackoutu jest niewielkie także w kolejnych latach.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Urząd Regulacji Energetyki przypomina o obowiązku związanym z uzyskaniem koncesji w przypadku inwestycji w instalacje bazujące na kogeneracji czy odnawialnych źródłach energii. URE zaznacza przy tym, że odnawialne źródła energii, w których energia została wytworzona po raz pierwszy po wejściu w życie ostatniej nowelizacji ustawy o OZE, tracą prawo do uzyskiwania świadectw pochodzenia.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

W ramach zorganizowanej przez Paryż aukcji dla ciepłowni biomasowych mają powstać inwestycje warte 72,5 mln euro, które przybliżą francuski sektor ciepła do realizacji celu OZE przyjętego na 2023 r. Francuskie ministerstwo energii ogłosiło wyniki aukcji, którą przeprowadzono jeszcze jesienią ubiegłego roku i w której przewidziano wsparcie dla ciepłowni na biomasę.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

W ubiegłym roku Niemcy zainstalowali niemal dwa razy więcej biogazowni rolniczych, niż zbudowano do tej pory w naszym kraju. Moc tych instalacji była jednak relatywnie niska, w efekcie czego zainstalowany w ubiegłym roku łączny potencjał biogazowni rolniczych w Niemczech był najniższy od początku uruchomienia niemieckiego systemu wsparcia dla OZE.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Uwagi Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej do projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Polski koncern energetyczny Enea, czeski EPH, Sunningwellow, a także konsorcjum firm chińskich zostały dopuszczone do zbadania spółki Engie – właściciela biomasowej Elektrowni Połaniec. Firmy mają teraz ponad miesiąc na przyjrzenie się ofercie kupna elektrowni – donosi „Puls Biznesu".

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Urząd Regulacji Energetyki przedstawił informację o ilości energii elektrycznej wytworzonej z OZE w I półroczu br., potwierdzonej świadectwami pochodzenia wydanymi do końca czerwca 2016 r. Do generacji w poszczególnych technologiach nie przypisano części wyprodukowanej energii, w przypadku której nie wydano do tego czasu świadectw pochodzenia.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

O dwie nowe części – obok Ekologicznego Akumulatora dla Przemysłu – NFOŚiGW wzbogacił program priorytetowy pt. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, którego całkowity budżet wynosi 2,5 mld zł. Kolejne części instrumentu finansowego przygotowano pod kątem beneficjentów I osi PO IiŚ 2014-2020 oraz sektora ciepłowniczego. Nabór wniosków rozpocznie się 16 sierpnia br.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Jak czytamy w "Pulsie Biznesu", francuski Engie znalazł zainteresowanych badaniem Elektrowni Połaniec. Mają na to ponad miesiąc. Oferty wiążące powinny zostać złożone na początku września, a sama sprzedaż ma się zakończyć do końca tego roku. O elektrownię starają się: Enea, czeski EPH, Sunningwell oraz konsorcjum chińskich firm reprezentowanych przez kancelarię Chinainlaw Partner. Nieformalnie mówi się o jeszcze jednym chińskim podmiocie, którego tożsamości nie udało się ustalić redaktorom gazety.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, z przedstawionych wczoraj przez Ministerstwo Energii projektów rozporządzeń, doprecyzowujących zasady systemu aukcyjnego, wynika, że beneficjentami zorganizowanych jeszcze w tym roku aukcji mogą być głównie właściciele istniejących biogazowni. Otwiera się też duża szansa na zrealizowanie w ramach tegorocznej aukcji znaczącego potencjału farm fotowoltaicznych.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Cztery samorządy: Bolesław, Bukowno, Klucze i Olkusz ubiegają się o unijne dotacje na wymianę pieców w gospodarstwach domowych. W ten sposób chcą poprawić jakość powietrza. Jeśli uda się pozyskać fundusze, w części gospodarstw pojawią się nowe urządzenia grzewcze zasilane biomasą, paliwami gazowymi i paliwami stałymi.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Mieszkańcy lubelskiej dzielnicy Dziesiąta protestują przeciwko budowie na Wrotkowie bloku energetycznego opalanego biomasą. Obawiają się uciążliwości związanych z budową, a potem negatywnego oddziaływania na środowisko.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Ministerstwo Energii informuje, że rozpoczęły się uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy o OZE, której nowelizacja weszła w życie z dniem 1 lipca br.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…
Projekty powstają przy współpracy z

Copyright © CBE Polska 2011-2015

Valid XHTML 1.0!